arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Informaatika erialale sisseastunute õppima tulemise põhjused ja ootused aastal 2013
Nimi Ethel Kirsimäe
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöös käsitletakse 2013. aastal Tartu Ülikooli informaatika erialale õppima asunud tudengite erialavaliku põhjuseid ja neid mõjutavaid tegureid. Lisaks analüüsitakse tudengite ootuseid õppekava suhtes ning kirjeldatakse, mis võib tudengid panna infotehnoloogia vastu huvi tundma. Töö põhineb esmakursuslaste seas läbi viidud kahe küsitluse tulemuste ning tudengitega tehtud intervjuude analüüsil ja kõrvutamisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Eno Tõnisson; Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2014
PDF