arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Loengut jälgiva üliõpilase tähelepanu muutumise analüüs ajuandmete abil
Nimi Evert Nõlv
Kokkuvõte Töö eesmärk on uurida üliõpilaste tähelepanu muutumist loengus ja kas loengus küsimuste esitamine suurendab üliõpilaste tähelepanu. 16 tudengile näidati loenguvideot ning samal ajal mõõdeti ja salvestati mobiilse Emotiv EPOC EEG seadmega üliõpilaste ajulaineid. Tähelepanu muutumise (kõrgete ja madalate sageduste suhe) andmed varieerusid palju ja statistiliselt olulist tähelepanu tõusu küsimuste esitamise järel antud töö ei leia.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Kristjan Korjus, Eno Tõnisson, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2014
PDF