arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pythoni koodi muudatuste analüsaator
Nimi Aarne Aramaa
Kokkuvõte Selles töös käsitletakse logimistarkvara kasutamist programmeerimise õpetamisel, logidest andmete kogumist ja struktureerimist ning koodi muudatuste analüüsimist ehituse seisukohalt. Töö käigus täiendati programmeerimise õppimiseks mõeldud programmeerimiskeskkonna Thonny logimise funktsionaalsust ja kirjutati programm, mis Thonny logide põhjal teostab koodi muudatuste analüüsi ja genereerib analüüsi tulemuseks olnud andmetega HTML failid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Aivar Annamaa, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2014
PDF