arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaatne Mobiilseadmete Ühendumine Integreeritud Mikrofonide Abil
Nimi Jakob Mass
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab meetodit, kuidas mobiilseadmete sensorite abil saada informatsiooni kasutajate sotsiaalse konteksti kohta. Seadmete mikrofone kasutades tehakse kindlaks, millised kasutajad paiknevad samas asukohas. Selle saavutamiseks viiakse sensorandmete peal läbi klasteranalüüs välisel serveril. Lisaks analüüsile annab server ka koos asuvatele seadmetele teada üksteise olemasolust ning varustab neid juhistega, kuidas teineteisega Bluetooth-i abil ühenduda. Käesolev töö pakub sellise platvormi teostuse kirjeldust. Testitulemused näitavad, et pakutaval lahendusel on koos asumise kindlaks tegemisel 75% täpsus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama, Huber Flores
Kaitsmise aasta 2014
PDF