arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Liikumistuvastusega kadudeta video salvestamine Android seadmel
Nimi Tarmo Paavel
Kokkuvõte Käesolev töö kirjeldab miks ja kuidas loodi liikumistuvastusega kadudeta videot salvestav mobiilirakendus Android platvormile. Töös antakse ülevaade liikumise tuvastamisest ja NV21 formaadist. Töö viimane osa kirjeldab rakenduse teostust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad