arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppematerjalide loomine rakendustarkvarale Project Anarchy
Nimi Timo Kallaste
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õppematerjalid rakendustarkvarale Project Anarchy. Viimane on tarkvara, mis on mõeldud eelkõige mobiilsete mängude loomiseks. Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimeses selgitatakse modernse mängumootori ülesehitust ja kirjeldatakse kahte mängumootorit. Teises peatükis analüüsitakse e-kursust, selle ülesehitust ning keskkonda, milles kursus toimub. Kolmandas peatükis antakse detailsem ülevaade loodava kursuse struktuurist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2014
PDF