arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaatne programmeerimisülesannete kontrollija Tartu Ülikooli kursuse “Algoritmid ja andmestruktuurid” jaoks
Nimi Siim Plangi
Kokkuvõte Käesolev töö põhineb 4 tudengi loodud programmil “Automaatne hindaja Tartu Ülikoolile” (AHUT), mis on veebipõhine rakendus tudengite programmeerimisülesannete automaatseks hindamiseks. Vajadus sellise programmi järele tekib siis, kui nii tudengeid kui ka neile antavaid ülesandeid on palju, aga tagasisidet soovitakse anda võimalikult kiirelt. Töös on kirjeldatud erinevaid varem loodud automaatseteid hindajaid, nende tööpõhimõtet ja struktuuri. Lisaks on põhjalikumalt tutvustatud AHUT programmi ennast, selle komponente ja kasutust ning viidud läbi testimine töökindluse hindamiseks ja võimalike vigade tuvastamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems; Henri Lakk
Kaitsmise aasta 2014
PDF