arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Faasimuutuse uurimine inimajus ärkamismomendil
Nimi Kristjan-Julius Laak
Kokkuvõte Küsimus selle kohta, mis toimub meie ajus sel hetkel, kui ärkame üles uneseisundist, puudutab meid kõiki. Käesolevas interdistsiplinaarses töös kasutati kaasaegseid arvutuslikke meetodeid uurimaks aju elektrilist aktiivsust üleminekul unefaasist ärkvelolekusse. Töö raames arendati välja uudne algoritm eemaldamaks ajuandmetest mitte ajuga seotud signaale. Ärkamismomendi kirjeldamiseks kasutati nii mitmeid üldtuntud kvantitatiivseid meetodeid kui ka inimaju elektriliste signaalide kujutust dünaamilisse olekute ruumi. Ärkamishetkega seostati aeglaseid ajupotentsiaale, üle kõikide ajusageduste ilmnevat võimsuse tõusu, gamma sagedusriba jõudluse esilekerkimist ja ajusignaalide karakteristikute olulist asukoha muutust olekute ruumis.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raul Vicente, Jaan Aru
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad