arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Hägusate klassifikatsioonialgoritmide kasutamine aju-arvuti liidestes
Nimi Stepan Bolotnikov
Kokkuvõte Selles lõputöös uuritakse hägusate klassifikatsioonialgoritmide kasutamist elektroentsefalograafial (electroencephalography, EEG) põhinevates aju-arvuti liidestes (brain-computer interfaces, BCI). Uuritakse olemasolevat kirjandust BCI-des kasutatavate klassifikatsioonialgoritmide, hägusate algoritmide olemuse ja nende kasutamise kohta BCI-des. Hägusate algoritmide potentsiaalsete eeliste demonstreerimiseks realiseeritakse lihtne aju-arvuti liides, mis võimaldab kasutajal liigutada kursorit arvuti ekraanil. Testid selle rakendusega näitavad, et hägusad algoritmid sellist tüüpi rakendustes ei oma eelist traditsiooniliste algoritmide üle.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Ilya Kuzovkin
Kaitsmise aasta 2014
PDF