arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sarnaste elementide tuvastamine veaparanduskoodide abil
Nimi Gerli Viikmaa
Kokkuvõte Sarnaste elementide tuvastamine suurest hulgast on probleem, mida esineb erinevates valdkondades. See töö konstrueerib ja analüüsib kahte algoritmi sisendhulgast sarnaste paaride leidmiseks. Näidatakse, et need algoritmid on sarnaste DNA järjestuste leidmiseks rakendatavad ja efektiivsed.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Laur
Kaitsmise aasta 2014
PDF