arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pilvetehnoloogial põhinev andmetöötlus ja serveri skaleeritavus SportID rakendusele
Nimi Rein Torm
Kokkuvõte See lõputöö uurib kahte probleemi, mis puudutavad SportID veebirakendust. Esimene probleem on seotud serveri arhitektuuriga. Autor uurib, kas praegune serveri arhitektuur on sobiv ka suurema koormuse puhul. Teiseks probleemiks on SportID vajadustega sobiva odava andmeanalüüsi süsteemi puudumine. Autor loob lihtsa andmeanalüüsi platvormi kasutades selleks erinevad pilvetehnoloogia andmetöötlussüsteeme ja võrdleb loodud süsteemi tavalise relatsioonilise andmebaasi analüüsimisega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama, Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2014
PDF