arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Naistudengid arvutiteaduse instituudi erialadel
Nimi Helina Ziugand
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö põhineb Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna arvutiteaduse erialadel õppivate naistudengite arvamusel. Töö eesmärgiks on uurida naiste õpingutega seotud eripärasid ning käsitleda nende poolt välja toodud muresid ning probleeme. Lisaks kirjeldatakse võimalikke lahendusi, mis võiksid naiste arvu arvutiteaduse instituudi erialadel tõsta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Eno Tõnisson, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2014
PDF