arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Rämpsposti tõrjumise meetodite võrdlus
Nimi Ilja Smirnov
Kokkuvõte Spämm on tänapäeval üks suurimatest probleemidest, millega kasutajad iga päev kokku puutuvad, kuid mitte kõik ei tea, kuidas rämpspostiga õigesti võidelda. Käesolevas bakalaureusetöös võrreldakse erinevaid rämpsposti tõrjumise meetodeid ja otsustatakse, milline neist on kõige efektiivsem ja millist on kõige mõistlikum kasutada. Seejärel viiakse läbi mitu erinevat katset, kusjuures iga meetodit hinnatakse konkreetsete kriteeriumite järgi ning nende põhjal tehakse järeldused. Lõpuks otsustatakse, millist meetodit on kõige mõistlikum kasutada ning milline neist on efektiivsem.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tõnu Tamme
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad