arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Käeliigutuste tuvastamine ja jälgimine videosalvestistes
Nimi Pihel Saatmann
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö kirjeldab mõningaid meetodeid objektide jälgimiseks videosalvestistes ning värvipõhise jälgimisalgoritmi CAMShift realisatsiooni. Algoritm on realiseeritud lisamoodulina annoteerimisvahendile ANVIL. Loodud tööriist suudab jälgida käsi ning muid värvilisi objekte ning automaatselt tuvastada liigutusi videosalvestistes. Liigutused annoteeritakse automaatselt ning info liigutuse alg- ning lõpppunkti, keskmise kiiruse ning läbitud teekonna kohta kirjutatakse ANVIL'i annotatsioonifaili. Tööriista testiti videosalvestiste peal kahe inimese vahelisest suhtlusest ning tulemusi võrreldi käsitsi tehtud annotatsioonidega. Tulemuste hindamisel selgus, et tööriistaga tehtud annotatsioonid ei ole piisavalt täpsed, et neid saaks kasutada käsitsi tehtud annotatsioonide asemel. Tulemused on siiski piisavalt täpsed, et neid kasutada baasina käeliigutuste tuvastamiseks. Seega on valminud tööriist mõeldud pigem manuaalse annoteerimisprotsessi lihtsustamiseks ning kiirendamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Päivi Kristiina Jokinen
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad