arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Müra eemaldamine SAR piltidelt kasutades NL-means algoritmi MapReduce mudelil
Nimi Jevgeni Võssotski
Kokkuvõte Maapinna skaneerimise ja uurimisega tegutsevate satelliitide süsteemide üheks suureks probleemiks on müra, mis esineb elektromagnetiliselt (i.e. radarite poolt) saadud piltidel. Selle probleemi lahenduse üheks suunaks on müra vähendamise filtrid, mida rakendatakse töötlemata andmetele. On tõestatud, et filtreerimisalgoritm Non-Local Means annab väga head filtreerimistulemused. Seevastu aga on teada, et see algoritm nõuab suurt arvutusvõimsust. Käesolevas töös sellelle probleemile lähendatakse paralleelarvutuse metoodikaga hajusarvutuse raamistiku Apache Hadoop abil. On näidatud, et müra vähenemise meetodit Non-Local Means saab edukalt adapteerida käivitamiseks MapReduce hajumudelina. Meetodi skaleerimise hindamiseks on läbiviidud eksperimendid testpiltidega. Need katsed kinnitavad meetodi kõrget efektiivsust (16 protsessoritega klastri puhul on saavutatud 13.14x kiirendus) ja näitavad platvormi Hadoop positiivset potentsiaali piltide massiliseks töötlemiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2014
PDF