arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebitüpograafia tööriist
Nimi Silver Samarütel
Kokkuvõte Tüpograafia on veebidisaini üks olulisimaid komponente. Õnnestunud tüpograafia aitab kaasa nii veebilehe esteetilisele ilule kui ka sisu edastamisele. Veebitüpograafia areng on viimase 20 aasta jooksul oluliselt avardanud disainerite võimalusi. Üha suurem on vajadus spetsiaalse tarkvara järele, mis aitaks veebilehtedele sobiva tüpograafia loomisele kaasa. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua olemasolevatest veebitüpograafia tööriistadest täiuslikum rakendus. Valminud lahendus pakub uusi võimalusi tüpograafiadisainide loomiseks ja võrdlemiseks muutes disainerite töö produktiivsemaks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Siim Karus, Tiit Paabo
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad