arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


ICD kontrollsüsteemide seire- ja juhtimisrakendus Androidile
Nimi Karl Puusepp
Kokkuvõte Selles bakalaureusetöös kirjeldatakse Androidi mobiilirakenduse loomist, mis võimaldab ICD Software'i Control Design Platform raamistikuga loodud automaatjuhtimissüsteemide olekut kuvada ja muuta.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad