arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Graafiteooria ülesannete komputeriseerimine
Nimi Janno Siim
Kokkuvõte H. Pärn tegi 2013. aastal oma bakalaureusetöö raames prototüübi graafiteooria õpiprogrammist, millega oleks võimalik koostada ja lahendada erinevaid graafiteooriaga seotud ülesandeid. Antud lõputöö eesmärgiks sai seatud selle prototüübi edasiarendamine ja keerukamate ülesandetüüpide sissetoomine. Lisaks uuriti, milliseid ülesandetüüpe on üldse mõttekas sellises keskkonnas kasutada. Töö tulemusena realiseeriti 5 uut ülesandetüüpi ja lisaks täiendati keskkonda mitme olulise üldise täiendusega nagu näiteks suunatud graafide joonistamise võimalusega.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Rein Prank
Kaitsmise aasta 2014
PDF