arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tekstülesannete lahendamise programmi täiendamine
Nimi Katrin Valdson
Kokkuvõte Tekster on 2006. aastal loodud ning 2013. aastal täiendatud algklassidele mõeldud tekstülesannete lahendamise rakendus, mis koosneb ülesannete koostamise ja lahendamise programmidest. Käesolevas töös antakse ülevaade Tekster-iga sarnastest programmidest, selle 2013. aasta versioonist ning antud bakalaureuse töö käigus tehtud muudatustest, millest kõige olulisem oli ülesannete automaatlahenduse võimaldamine.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Rein Prank
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad