arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sekventsiaalse predikaatarvutuse õpiprogramm
Nimi Dmitri Gabbasov
Kokkuvõte Sekventsiaalse lause- ja predikaatarvutuse tuletusülesannete lahendamiseks kasutatakse Tartu Ülikooli ainetes programmi, mille on loonud 1993. aastal Rein Prank. Paraku on see programm juba üsna vana ning selle kasutamine on mõneti ebamugav. Antud bakalaureusetöö raames loome tuletusülesannete lahendamise õpiprogrammi kaasaegse variandi, mis võimaldab sekventsiaalse predikaatarvutuse ülesannete lahendamist praktikumides ja kodutöödes ning kontrolltööde läbiviimist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Rein Prank
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad