arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tõrketaluv Hajusarvutuste Raamistik Teadusarvutuse Algoritmidele
Nimi Ilja Kromonov
Kokkuvõte Arvuti riistvara füüsilised piirangud on lõpetanud protsessorite tuumade arvutusvõimsuse suurenemist, kuid arvutiarhitektuuride suurenev parallelsus säilitab Moore'i seaduse kehtivust. Samal ajal tõuseb arvutusvõimsuse nõudlus pidevalt, sundides inimesi kohandada algoritme paralleelsete arhitektuuride kasutamiseks. Üks paljudest paralleelsete arhitektuuride probleemidest on tõrkete tekkimise tõenäosuse suurenemine parallelsete komponentide arvu suurenemisega. Piinlikult paralleelsete ja andmemahukate algoritmidega seoses on MapReduce läbinud pika tee, et tagada kasutajatele suure hulga hajutatud arvutiressursside lihtsustatud kasutamine ilma töö kaotamise hirmuta. Sama ei sa öelda kommunikatsiooni intensiivsete algoritmide jaoks mis on levinud teadusarvutuse domeenis. Selles töös on pakutud uus BSP ({\it Bulk Synchronous Parallel}) inspireeritud parallelprogrammeerimise mudel, mille lähenemisviis on sarnane {\it continuation passing} programmeerimis stiiliga ja mis võimaldab rakendada BSP struktuuril baseeruvat loomulikku tõrkekindlust. Töös on kirjeldatud loodud hajusarvutuste raamistik NEWT, mis põhineb pakutud mudelil ja on kasutatud selle lähenemisviisi valideerimiseks. Raamistik säilitab enamik MapReduce eelisi ning efektiivsemalt toetab suuremat algoritmide hulka, nagu näiteks eelmainitud iteratiivsed algoritmid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits, Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta 2014
PDF