arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmeait Tartu Ülikooli Aruandlussüsteemi näitel
Nimi Irma Sauga
Kokkuvõte Antud magistritöö eesmärk on anda lugejale sisuline ülevaade andmeaitadest ja sellega seonduvast – terminoloogia, arhitektuur, protsessid. Oluline valdkond on andmeaida rutiinne tööprotsess – info eraldamine andmeallikatest, töötlemine ja laadimine andmeaita. Teise teemana kaetakse andmeaida arhitektuuri ja modelleerimisega seonduv. Töö praktilise osana disainitakse ja luuakse prototüüp Tartu Ülikooli Aruandlussüsteemi jaoks, mis võimaldab hakata koostama aruandeid üliõpilaste õppetulemuste kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2014
PDF