arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Asukohapõhiste veebisündmuste algoritmid (Twitteri andmete näitel)
Nimi Vjatšeslav Krõšin
Kokkuvõte Käesoleva magistritöö raames on katsetatud erinevate algoritmide jõudlust Twitteri andmete põhjal. Töö eesmärgiks on testida algoritmide pädevust suurte andmete protses-simisel (kaardil kuvamisel) ja püüda andmeid kiiresti lõppkasutajani viia nii, et nad oleks sobivalt filtreeritud ja klasterdatud. Andmeid on võimalik kaardil näha nii agregee-ritud kujul, kui ka agregeerimata. Veebirakendusega on võimalik otsida andmeid vabalt valitava raadiusega. Andmete klasterdamisel ja kauguste arvutamisel on katsetatud eri-nevaid algoritme ja võrreldud nende kiirusi. Andmebaasi päringute kiirendamiseks on katsetatud lisaks indekseerimisele ka riistvaralisi muudatusi. Andmeteks on Tartu Üli-kooli poolt pakutud Twitteri andmed, kus on üle 24 miljoni kirjet.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Elis Kõivumägi
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad