arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakenduse loomine optimaalse eestikeelse klaviatuuripaigutuse leidmiseks
Nimi Ain Uljas
Kokkuvõte Antud töös vaatlesime lähemalt hea klaviatuuripaigutuse omadusi. Seletasime lahti ja rakendasime ühte põhjalikumat klaviatuuride analüüsimise ja tekitamise töövahendi Carpalx. Leidsime, et võimalusi oma seadeid määrata on väga palju, kuid ühtlasi võivad etteantud parameetrid osutuda väga subjektiivseks ning päriselule mitte vastata. Koostasime inimeste trükkimisharjumuste uurimiseks veebitarkvara, mis palus vabatahtlikel trükkida etteantud tekste. Tekstid olid valitud nii, et kõikgi tekstide peale oli iga tähepaari vaja sisestada vähemalt korra. Jäädvustasime kõiki klahvivajutusi ja nendega seotud ajahetki ja metaandmeid. Selle põhjal on edaspidi võimalik välja töötada uus ja parem klaviatuuripaigutus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad