arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Küberkaitsealane õppemoodul sideväelasest ajateenijatele
Nimi Allar Vallaots
Kokkuvõte Antud lõputöö teema idee pärineb 2007 aastal toimunud sündmustest, kui Eestit tabas küberrünnakute laine. Tänu nendele rünnetele taipas valitsus, et sellise ohu vastu tuleb midagi ette võtta.
Antud lõputöö eesmärk on luua õppemoodul Staabi- ja sidepataljoni ajateenijatele. Moodul on jagatud kolmeks suuremaks osaks. Esimene osa annab ülevaate erinevatest küberohtudest, teises osas vaadatakse üle mobiiltelefonidega seotud ohud ning viimases osas tegeletakse nö "šokiteraapiaga", kus tuuakse praktilisi näiteid läbi mille autor üritab näidata, kui lihtne on küberrünnakuid kasutades saada teada mingit infot.
Töö peamine eesmärk on ajateenijatele anda uusi teadmisi, mida saab rakendada tsiviil elus, tutvustada oma sõpradele ja perekonnale ning tõsta üldist kasutaja teadlikkust vähendamaks küberrünnakute ohtu.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) ltn Uko Valtenberg, Helle Hein
Kaitsmise aasta 2013