arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ülevaade intervallaritmeetika meetodist
Nimi Karl Kruuse
Kokkuvõte Antud töö kirjeldab, mis on intervallaritmeetika ning miks seda vaja on. Töö praktilises osas jälgime LU-faktoriseerimise algoritmi käitumist intervallaritmeetika abil. Teiseks tutvustame ühte intervallaritmeetika laiendust nimega afiinne aritmeetika, mis likvideerib mõningad intervallaritmeetika puudused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Professor Eero Vainikko
Kaitsmise aasta 2014
PDF