arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LogistITi kasutajaliides mobiilsetele seadmetele
Nimi Siim Pruulmann
Kokkuvõte Selle töö eesmärk on uurida mobiilsetele seadmetele suunatud veebirakenduste loomise lahendusi. Töö käigus luuakse prototüüp mobiilsest rakendusest, mis oleks alternatiiv olemasoleva logistikasüsteemi kasutajaliidesele. Samuti tutvustatakse tehnoloogilisi lahendusi internetiühenduseta toimivate veebirakenduste loomiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2014
PDF