arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eluslooduse klassifikatsioonide haldamise andmebaas ja veebiliides
Nimi Siim Halapuu
Kokkuvõte Käesolevas töös käsitletakse eluslooduse klassifikatsioone haldavaid tarkvarasid ning arendatakse veebiteenus bioloogiliste taksonoomiate paremaks haldamiseks. Töö annab ülevaate eluslooduse klassifikatsioonide arendamisega seotud terminoloogiast ja protsessist ning võrdleb olemasolevaid haldusliideseid. Töös kirjeldatakse erinevaid võimalusi hierarhiliste andmete talletamiseks relatsioonilises andmebaasis ning valitakse sobivaim viis muutliku eluslooduse klassifikatsiooni talletamiseks. Valitud andmebaasi disainimustrit kasutatakse REST stiilis veebiliidese arendamisel. Luuakse kõiki kasutajapoolseid nõuded täitev veebiteenus kasutades Django REST raamistikku. Magistritöö ühe praktilise osana testitakse loodud veebiliidese enimkasutatud sihtpunktide kasutuskiirust erineva hulga algandmetega. Lisaks antakse soovitusi rakenduse kasutuskiiruse ja -mugavuse edasiseks parandamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Kessy Abarenkov, Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad