arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Thonny arenduskeskkonna kasutatavuse täiustamine
Nimi Taavi Ilp
Kokkuvõte Bakalaureusetöö kirjeldab autori poolt teostatud tarkvaraarendusprojekti, mille eesmärgiks oli Pythoni programmeerimiskeele algõppeks loodud arenduskeskkonna Thonny täiustamine. Esmalt uuritakse erialase kirjanduse põhjal kasutatavuse mõistet algajatele programmeerijatele mõeldud arenduskeskkonna kontekstis. Seejärel tuuakse välja Thonny kasutatavuse ekspertanalüüsi peamised tulemused. Kirjeldatakse ka tarkvaraarenduse käigus valminud uusi funktsionaalseid võimalusi ning selgitatakse nende positiivset panust Thonny kasutatavuse aspektist vaadelduna. Samuti on bakalaureusetöös välja toodud mõned autori ideed Thonny edasiste võimalike arenduste osas.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta 2015
PDF