arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Korrelatsioonimaatriksi visualiseerimine
Nimi Eerik Muuli
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade visualiseerimisest ja selle headest tavadest. Lõputöö kirjutamise käigus valmis ka rakendus, mis loob ning visualiseerib korrelatsioonimaatrikseid etteantud andmetest. Rakendus on kirjutatud programmeerimiskeeles Java ning visualiseerimisel on kasutatud teeki nimega JFreeChart.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad