arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakenduse automatiseeritud testide loomine raamistikuga Selenium
Nimi Elo Eilonen
Kokkuvõte Antud töö eesmärgiks on tutvustada ühte võimalust, kuidas koostada veebirakenduse funktsionaalsuste testimiseks automatiseeritud teste. Selleks kasutatakse veebilehitsejate automatiseerimise raamistikku Selenium ja seda raamistikku teotavaid mudeleid, liideseid ja teeke, millest antakse töös ülevaade. Töö praktilises osas kasutatakse teoreetilises osas kirjeldatud tehnoloogiaid reaalset veebirakendust testiva programmi loomisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2015
PDF