arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kaksiksidusate graafide visualiseerija
Nimi Sander Tiganik
Kokkuvõte Töös vaadeldakse tasandiliste graafide kujutamisega seonduvaid probleeme. Uuritakse, kuidas tuvastada mõnede graafitüüpide tasandilisust. Eraldi vaadeldakse kaksiksidusaid graafe. Selle graafide klassi jaoks on teada head lahendialgoritmid. Antud töös vaadeldakse J. Hopcrofti ja R. Tarjani loodud radade lisamise meetodit. Seda kasutades lahendatakse probleem, kuidas praktiliselt luua mittetasandilise graafi võimalikult tasandilisele lähedane kujutis. Töö tulemuseks on rakendusprogramm, mis võimaldab leida sellist graafi kujutist PDF-vormingus. Sealjuures saab programmi kasutaja interaktiivselt tulemust parandada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Peder
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad