arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Meetodite võrdlus automaatses õigekirjavigade paranduses
Nimi Jane Jürgenson
Kokkuvõte Selle töö käigus võrreldakse kolme erinevat õigekirjavigade paranduse meetodeid. Kirjel-datakse nende algoritme ja arendamist. Võrreldakse lisaks automaatset õigekirjaparandust ja kasutaja poolt valitavaid parandust üldiselt.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Treumuth
Kaitsmise aasta 2015
PDF