arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Lineaarsel temporaalloogikal põhinevate ärireeglite avastamine sündmuste logidest
Nimi Tõnis Kasekamp
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö keskendub lineaarsel ajaloogikal põhinevate ärireeglite avastamisele sündmuste logidest. Lineaarset temporaalloogikat saab kasutada äriprotsesside väljendamiseks deklaratiivsel viisil. Arendatud rakendus LTLMiner üritab parandada olemasoleva rakenduse TLQC jõudlust, mida kasutatakse ärireeglite avastamiseks. Bakalaureusetöö selgitab lahenduskäiku ning võrdleb LTLMiner’i ning TLQC’i jõudlust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Fabrizio M. Maggi
Kaitsmise aasta 2015
PDF