arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ärisuunitlusega sotsiaalvõrgustiku rakenduse arendamine
Nimi Indrek Värva
Kokkuvõte Veebi arengu tõttu on sotsiaalmeediat hakatud üha enam äriprotsessidesse kaasama ning selle rakendused pakuvad kasutusvõimalusi nii turundustegevuses kui ka värbamisel. Käesolevas töös projekteeritakse ja arendatakse selline sotsiaalvõrgustik, mille eesmärk on äripartnerlust arendada. Tegemist on pilootprojektiga, mille arendustegevuse juhtimiseks uuritakse tulevaste kasutajate kui ärihuve esindavate professionaalide sotsiaalmeedia kasu-tamisega seotud trende. Projekti arendamise käigus koostatakse tehniline dokumentatsioon, mis annab ülevaate teenusorienteeritud serverrakenduse ja üheleheküljelise veebirakenduse loomisest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2015
PDF