arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Patsiendiportaali kasutajaliidese analüüs
Nimi Eliise Talvaru
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida Eesti E-tervise Sihtasutuse Patsiendiportaali kasutatavust ja pakkuda välja võimalusi selle parandamiseks. Selleks korraldati kvalitatiivne uurimus, milles küsiti portaali potentsiaalsetelt kasutajatelt arvamust ja hinnanguid keskkonna erinevate aspektide kohta ning paluti täita Patsiendiportaali testkeskkonnas kindlad ülesanded. Uurimuse tulemuste, töö alguses kirjeldatud veebirakenduste kasutajaliideste heade tavade ja autori tähelepanekute põhjal toodi välja Patsiendiportaali puudujäägid ning pakuti välja võimalikud lahendused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Erkki Leego, Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2015
PDF