arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mobiilirakenduse loomine tehisnärvivõrgule
Nimi Rasmus Vahtra
Kokkuvõte Käesoleva töö raames valmis lahendus mobiilirakendusest, serveriliidesest ning tehisnärvivõrgust. Täpsemalt on seletatud projektis kasutatud tehisnärvivõrgu arhitektuuri ning ehitust, ühtlasi ka loodud lahenduse tööpõhimõtet. Samuti on välja toodud ka, et milleks selline lahendus üldse hea olla võiks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad