arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Visuaalse programmeerimise mooduli lisamine NXCEesti rakendusele
Nimi Johannes Ait
Kokkuvõte NXCEesti on 2012. aastal loodud platvormiülene NXC kasutamise rakendus, millega saab luua programme LEGO Mindstorms NXT robotitele. Käesoleva töö raames lisati NXCEesti rakendusele visuaalse programmeerimise moodul, mis võimaldab LEGO Mindstorms NXT robotitele programme luua graafiliste plokkide ühendamise kauda. Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas antakse ülevaade visuaalsest programmeerimisest ja selle ajaloost. Teises osas tutvustatakse olemasolevat rakendust NXCEesti. Kolmandas peatükis kirjeldatakse töö käigus NXCEesti rakendusele tehtud muudatusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2015
PDF