arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Anagrammide genereerija eesti keele jaoks
Nimi Maiko Plinte
Kokkuvõte Selles töös kirjeldatakse mõnda olemasolevat anagrammide genereerijat, võrreldakse eesti keele morfoloogiat inglise keele omaga ning arutatakse, kas nende keelte erinevus tingib vajaduse ka anagrammide genereerimise puhul sõnadega teisiti ümber käia. Kirjeldatakse ka töö käigus valminud eesti keele anagrammide genereerijat.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Heiki-Jaan Kaalep
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad