arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Strateegia ja mängupositsiooni hindamine juhuslikkuse elementi sisaldavas kahe isiku mängus
Nimi Marit Asula
Kokkuvõte Antud töö eesmärk on Tartu Ülikoolis õpetatava tehisintellekti kursuse kuulajatele lisamaterjali loomine, mis aitaks paremini mõista strateegia ja mängupositsiooni hindamist juhuslikkuse elementi sisaldavas kahe isiku mängus. Töös keskendutakse juhuslikkuse elementi sisaldavate kahe isiku mängude jaoks mõeldud expect-minimax algoritmile ning võimalustele selle otsingut parandada. Lisaks on töö käigus loodud programm, mis aitab triktraki mängu näitel expect-minimaxi algoritmi töö käiku visualiseerida, võimaldades algoritmis valida erinevate otsingut mõjutavate parameetrite vahel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mare Koit
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad