arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ettevõtte Turning Technologies tagasisidesüsteemid ning nende kasutamine programmeerimise loengus
Nimi Kristiina Ilves
Kokkuvõte Bakalaureusetöös antakse ülevaade peamiselt ettevõtte Turning Technologies poolt toodetavatest interaktiivsetest tagasisidesüsteemidest: süsteemi kõigist komponentidest (vastu-võtjatest, klikkeritest, tarkvaralahendustest), tarkvaralahenduste poolt pakutatavatest küsimuste tüüpidest ning hilisematest analüüsivõimalustest. Samuti kirjeldatakse, miks peaks üldse interaktiivse tagasisidesüsteemi oma loengus kasutusele võtma ning antakse soovitusi tagasisidesüsteemide puhul kõige enam levinud küsimuse tüübi – valikvastusega küsimuse – koostamiseks. Töö teises pooles käsitletakse ka nimetatud soovituste põhjal loodud küsimusi Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonnas loetava programmeerimiskursuse tarbeks, teemal hulgad ja sõnastikud Pythonis.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2015
PDF