arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


NFC Turvalahendus Veebirakendustele
Nimi Jonas Kiiver
Kokkuvõte Töö eesmärgiks on võrrelda erinevaid eksisteerivaid veebirakenduste turvalahendusi, analüüsida NFC sobivust turvalahenduste loomiseks ning pakkuda välja uus NFC autentimise ja signeerimise lahendus läbi Google Cloud Messaging teenuse ja NFC Java Card’i. Autori pakutud lahendus võimaldab kasutajal ennast autentida ja signeerida läbi NFC mobiiliseadme ja NFC Java Card’i, nõudmata kasutajalt eraldi kaardilugejat. Antud lahendust on võimalik kasutada kui ühtset kasutajatuvastamise viisi erinevatele rakendustele, ilma lisaarenduseta.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Professor Eero Vainikko
Kaitsmise aasta 2015
PDF