arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Privaatsust säilitava küsitlussüsteemi analüüs ja disain
Nimi Meril Vaht
Kokkuvõte Vajadus konfidentsiaalseid andmeid koguda ja analüüsida nõuab privaatsust säilitavate turvameetmete kasutusele võtmist. Käesolev magistritöö kirjeldab privaatsust säilitava, turvalisel ühisarvutusel põhineva küsitlussüsteemi prototüübi analüüsi ning disaini. Süsteemi äriprotsesside kirjeldamiseks on kasutatud tegevusskeeme, kasutuslugusid ning olekumasina skeemi. Lisaks kirjeldab töö süsteemi ülesehitust ning esitleb juurutusskeem. Prototüüp on realiseeritud töös kirjeldatud analüüsi põhjal ning süsteemi on lähitulevikus plaanis kasutada ka praktiliste küsitluste läbiviimiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Dan Bogdanov
Kaitsmise aasta 2015
PDF