arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Keerukate paralleelstruktuuridega toimetulek protsessiavastuses
Nimi Bogdan Semiletko
Kokkuvõte Üks protsessikaeve eesmärkidest on leida protsessimudeleid logifailidest. Samas sõltub leitava protsessimudeli kvaliteet sellest, kui täielik informatsioon protsessi käitumise kohta logifailis on, kuna paralleelarvutuste keerukuse kasv on faktoraalses sõltuvuses harude hulgast. Selles lõputöös tutvustatakse uut algoritmi, mis kombineerib jaga-ja-valitse võtet olemasolevate kaevealgoritmidega, et täiustada hästistruktureeritud ja samaaegselt toimuvate tegumitega protsessimudelite kaevet poolikutest logifailidest. See töö kirjeldab väljapakutud algoritmi ja selgitab, kuidas see töötab samm-sammu haaval illustratiivsete kaeveprotsessi näidete abil. Lõpuks hindame selle meetodi efektiivsust ja tulemuslikkust kasutades protsessimudeleid, mis sisaldavad samaaegselt toimuvaid tegumeid ja juhuslikult loodud mudeleid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta 2015
PDF