arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


CloudMLil põhinev dünaamiline paigalduskonfiguratsioon enterprise-rakenduste skaleerimiseks pilves
Nimi Iurii Tverezovskyi
Kokkuvõte Arvutustehnika populaarsuse seisukohalt on väga tähtis pilve tarnija muutmise võimalus. Kuigi, enamikul juhtudest süsteemi konfiguratsioon sõltub tarnija teenusest. Näiteks koormuse tasakaalustamisest või databaasidest, ning see teeb tarnija muutmise raskemaks. See töö seletab CloudMLile põhinevaid lahendusi, mis on võimeline rakendama keerulisi süsteeme kasutades erinevaid pilve tarnijaid. Selline võimalus lubab luua kaleeritavat kon-figuratiooni mis on iseseisvad tarnija koormuse tasakaalustamise teenusest ning lubavad igal osal süsteemis olla skaleeritav nõudlus. Pakutav lahendus omab ka integreeritudg-eneerilist LP( lineaarne programeerimine) mudelit kontrollimaks süsteemi ketendamist. Me tegime eksperimente läbi näitamaks kuidas süsteem võib olla kasutusel rakendamaks keerulisi süsteeme mis on väga populaarsed. Tulemus näitas et süsteem on võimeline skaleerima ja toetama sissetulevat töökorraldust hoolimata komponentide arvust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta 2015
PDF