arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Teenuspõhine analüüsiprotsess ja -dokumentatsioon teenusorienteeritud arhitektuuriga süsteemi arendamiseks
Nimi Karl Kuusk
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade analüüsiprotsessist, mida saab kasutada teenusorienteeritud süsteemide arendamisel. Töö raames vaadeldakse analüüsiprotsessi juhul, kui arendatav süsteem ei ole teenusorienteeritud arhitektuuriga ning kõrvutatakse seda analüüsiprotsessiga, kus süsteem arendatakse teenusorienteeritud arhitektuuri põhimõtteid silmas pidades. Autor on lisanud näited dokumentatsiooni kohta, mida saab kirjeldatud analüüsiprotsessi toetamiseks kasutada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2015
PDF