arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


CubeCart platvormil töötava veebikaupluse migreerimine PrestaShop platvormile
Nimi Rain Eamets
Kokkuvõte Selles bakalaureusetöös antakse ülevaade CubeCart platvormil töötava veebikaupluse migreerimisest PrestaShop platvormile lenses.ee näitel. Tuuakse välja andmebaasi migreerimiseks vajalikud SQL-laused. Täiendatakse kasutajate autentimise funktsionaalsust ja nimetatakse kasutatavaid kolmandate osapoolte poolt valmistatud mooduleid. Näidatakse lenses.ee jaoks loodud kujundust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Riina Jürgens, Maria Gaiduk
Kaitsmise aasta 2016
PDF