arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimine rakenduses Raintree ja keeles RSL
Nimi Mait Sarv
Kokkuvõte Töös antakse ülevaade programmeerimisest rakenduses Raintree RSL keele baasil. Töö on õppematerjaliks, millega on kaasas harjutusülesanded ja õppevideod.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tõnu Tamme
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad