arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimise e-kursusel osalejate küsimuste analüüs ja selle põhjal murelahendajate koostamine
Nimi Kaspar Hollo
Kokkuvõte Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldas 2015/2016. õppeaastal programmeerimise MOOCe (vaba ligipääsuga ja osalejate arvu poolest suuremahuline tasuta e-kursus), kus osalejatel oli e-kirjade vahendusel võimalik oma küsimustele kursuse korraldajatelt tagasisidet saada. Sügissemestril toimunud MOOCi „Programmeerimisest maalähedaselt“ osalejate poolt saadetud e-kirjad sisaldasid aga palju korduma kippuvaid küsimusi. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on kevadsemestril toimuvate MOOCide osalejate korduma kippuvaid küsimusi ennetada ja sellega vähendada laekuvate e-kirjade arvu. Selleks analüüsiti esmalt osalejate e-kirjades sisalduvaid küsimusi ja saadud tulemused liigitati juhendajatega kooskõlastatud kategooriatesse. Liigitatud andmete analüüsi tulemusena selgitati välja osalejate poolt tehtavad korduvad vead. Väljaselgitatud korduvatest vigadest lähtuvalt koostati ülesannete kohta käivate vihjete kogumid ehk murelahendajad. Murelahendajad abistasid kevadsemestril toimuvates MOOCides vihjete kaudu osalejaid ning püüdsid ennetada neil tekkida võivaid küsimusi. Sügis- ja kevadsemestril toimunud MOOCide „Programmeerimisest maalähedaselt“ käigus laekunud e-kirjade arvu võrdlus näitas, et pärast murelahendajate kasutuselevõttu vähenes e-kirjade arv märkimisväärselt.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson, Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2016
PDF