arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Emotikonide tuvastamine tekstis
Nimi Ando Haldna
Kokkuvõte Käesolevas töös uuritakse emotikonide tuvastamist tekstis eestikeelse uue meedia tekstikorpuse põhjal. Teema uurimiseks koostati programmeerimiskeeles Python programm, mis on koostöös kasutajaga võimeline teksti põhjal erinevaid emotikone tuvastama. Samuti koostab nimetatud programm oma tööprotsessi käigus hulganisti analüüsi abistavaid faile, mis võiksid kasulikud olla ka antud teema edasistele uurijatele, et mõista paremini emotikonide olemust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Heiki-Jaan Kaalep
Kaitsmise aasta 2016
PDF